KVKK Aydınlatma Metni

Rubystars Tekstil Ürünleri Gıda Tur. Taş. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.

AYDINLATMA METNİ

1. GİRİŞ

Rubystars Tekstil Ürünleri Gıda Tur. Taş. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. ( “Şirket”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca şirketimizin amaçlarına yönelik gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz kapsamında işlediğimiz kişisel verilere dair siz ziyaretçilerimizi, müşterilerimizi, potansiyel hizmet alıcısı kişileri, çalışan adaylarımızı, çalışanlarımızı, iş ortaklarımızı, platform kullanıcılarımızı ve sair üçüncü kişiler dâhil gerçek kişileri bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

Aşağıda belirttiğimiz kişisel verileriniz her koşulda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için, işlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işleyeceğimizi bildiririz.

1.1. Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri; Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (ad-soyad, adres, T.C. kimlik numarası, telefon numarası, e-posta dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere),

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Şirket: Rubystars Tekstil Ürünleri Gıda Tur. Taş. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ni,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

1.2. Veri Sorumlusunun Kimliği

Şirket, müşterilerinden, potansiyel müşterilerinden, çalışanlarından, çalışan adaylarından, stajyerlerden, stajyer adaylarından, potansiyel hizmet alıcısı kişilerden, ziyaretçilerden, iş ortaklarından, platform kullanıcıları ve sair üçüncü kişiler dâhil gerçek kişilerden elde edilen kişisel veriler bakımıdan KVKK ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Veri Sorumlusu : Rubystars Tekstil Ürünleri Gıda Tur. Taş. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Adres : ……………..

Telefon :…………

E-posta : …………

2. TOPLANAN KİŞİSE VERİLER VE KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACIMIZ

2.1. Hangi Verileriniz Toplanmaktadır

Şirket faaliyetlerimiz kapsamında aşağıda yer alan verilerinizi toplamaktayız:

 1. Kimlik Bilgileri
 2. İletişim Bilgileri
 3. İşlem Güvenliği Bilgileri
 4. Mesleki Deneyim Bilgileri
 5. Özlük Bilgileri
 6. Risk Yönetimi Bilgileri
 7. Finans Bilgileri
 8. Görsel ve İşitsel Kayıtlar
 9. Hukuki İşlem Bilgileri
 10. Pazarlama Bilgileri

 

Veri Kategorisi Kimlik Verileri
Açıklama Kişinin kimliğinin belirlenmesine ilişkin verilerdir.
Kimden toplanır? Kimlik bilgilerini; çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, müşterilerimiz ve potansiyel müşterilerimizden, tedarikçi çalışanı ve tedarikçi yetkilisinden, hissedarlarımızdan toplamaktayız.
İçerik İsim, soy isim, cinsiyet, T.C. kimlik numarası, SGK sicil numarası, uyruk, medeni durum, doğum tarihi, doğum yeri, pasaport numarası, ehliyet numarası, araç ruhsat bilgileri, nüfus cüzdanı/kimlik fotokopisi, ehliyet fotokopisi, pasaport fotokopisi gibi verilerdir.
Verinin toplanma amacı Kimlik bilgileri;

–          Acil durum süreçlerinin yürütülmesi,

–          Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

–          Çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,

–          Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,

–          Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi,

–          Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

–          Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,

–          Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          Erişim yetkilerinin yürütülmesi,

–          Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

–          Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi,

–          Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,

–          Fiziksel mekan güvenliği temini,

–          Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,

–          Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

–          İç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,

–          İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

–          İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önlemlerin alınması ve değerlendirilmesi,

–          İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,

–          Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

–          Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

–          Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,

–          Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

–          Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

–          Organizasyon ve etkinlik yönetimi,

–          Pazarlama analiz çalışmalarının yönetilmesi,

–          Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,

–          Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,

–          Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

–          Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

–          Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          Talep/şikayetlerin takibi,

–          Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,

–          Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

–          Ücret politikasını yürütülmesi,

–          Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,

–          Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,

–          Yetenek/kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

–          Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

Amaçlarıyla toplanmaktadır.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.

 

Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de kimlik bilgilerini toplamaktayız.

 

Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz Şirket ilkelerimiz gereğince kimlik bilgilerini toplamaktayız.

Veri toplama yöntemi Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız.

 

 

Veri Kategorisi İletişim Bilgileri
Açıklama Kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan kişisel verilerdir
Kimden toplanır? İletişim bilgilerini; çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, stajyerlerimizden, müşteri ve potansiyel müşterilerimizden, tedarikçi çalışanı ve tedarikçi yetkilisinden, hissedarlarımızdan toplamaktayız.
İçerik Elektronik posta adresi, ikametgâh adresi, posta adresi, işyeri adresi, işyeri ismi ve unvanı, ev telefonu numarası, cep telefonu numarası, diğer telefon ve fax numarası gibi verilerdir.
Verinin toplanma amacı İletişim bilgileri;

–          Acil durum yönetimi süreçlerinin yönetilmesi,

–          Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

–          Çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,

–          Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,

–          Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi,

–          Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

–          Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,

–          Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          Erişim yetkilerinin yürütülmesi,

–          Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

–          Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

–          Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yönetilmesi,

–          Fiziksel mekan güvenliği temini,

–          Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,

–          Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

–          İç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,

–          İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

–          İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,

–          İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          Mal/hizmet satın alın süreçlerinin yürütülmesi,

–          Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

–          Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

–          Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,

–          Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi,

–          Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yönetilmesi,

–          Organizasyon ve etkinlik yönetimi,

–          Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,

–          Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,

–          Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,

–          Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

–          Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          Sözleşme süreçlerini yürütülmesi,

–          Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          Talep/şikayetlerin takibi,

–          Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,

–          Tedarik zinciri yönetim süreçlerinin yürütülmesi,

–           Ücret politikasının yürütülmesi,

–          Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,

–          Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,

–          Yetenek/kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

–          Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

Amacıyla toplanmaktadır.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.

 

Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de iletişim bilgileri toplamaktayız.

Veri toplama yöntemi Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız.

 

 

Veri Kategorisi İşlem Güvenliği Verileri
Açıklama Şirket’in faaliyetlerini yürütürken, gerek Kişisel Veri Sahibi’nin gerekse de Şirket’in teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğini sağlayan kişisel verilerdir.
Kimden toplanır? İşlem güvenliği bilgilerini; çalışanlarımızdan,

Müşterilerimizden toplamaktayız.

İçerik IP adresleri, internet sitesi giriş-çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi kişisel verilerdir.
Verinin toplanma amacı İşlem Güvenliği verileri;

–          Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

–          Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

–          Çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,

–          Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,

–          Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi,

–          Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

–          Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,

–          Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          Erişim yetkilerinin yürütülmesi,

–          Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

–          Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

–          Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,

–          Fiziksel mekan güvenliğinin temini,

–          Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,

–          Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

–          İç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,

–           İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

–          İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,

–          İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          Mal/hizmet/satın alım süreçlerinin yürütülmesi,

–          Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

–          Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

–          Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,

–          Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

–          Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

–          Organizasyon ve etkinlik yönetimi,

–          Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,

–          Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,

–          Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,

–          Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

–          Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          Sözleşme süreçlerinin yönetilmesi,

–          Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          Talep/şikayetlerin takibi,

–          Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,

–          Tedarik zinciri yönetim süreçlerinin yürütülmesi,

–          Ücret politikasının yürütülmesi,

–          Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,

–          Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,

–          Yetenek/kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

–          Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

Amaçlarıyla toplanmaktadır.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.

 

Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de işlem güvenliği bilgilerini toplamaktayız.

Veri toplama yöntemi Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız.

 

Veri Kategorisi Mesleki Deneyim Verileri
Açıklama İlgili kişinin mesleki deneyimine ait kişisel verilerdir.
Kimden toplanır? Mesleki deneyim bilgileri; çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, müşterilerimizden, hissedarlarımızdan toplanmaktadır.
İçerik Mesleki deneyim bilgileri, diploma bilgilerinden, gidilen kurslar bilgilerinden, meslek içi eğitim bilgilerinden, sertifikalardan, transkript bilgilerinden oluşmaktadır.
Verinin toplanma amacı Mesleki deneyim bilgileri;

–          Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

–          Çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,

–          Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,

–          Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi,

–          Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

–          Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,

–          Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

–          İç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,

–          İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

–          İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,

–          İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,

–          Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

–          Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

–          Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,

–          Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

–          Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

–          Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,

–          Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,

–          Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,

–          Risk yönetimi süreçlerinin yönetilmesi,

–          Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

–          Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          Talep/şikayetlerin takibi,

–          Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,

–          Tedarik zinciri yönetim süreçlerinin yürütülmesi,

–          Ücret politikasının yürütülmesi,

–          Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,

–          Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,

–          Yetenek/kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

–          Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

 

Amaçlarıyla toplanmaktadır.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.

 

Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de mesleki deneyime ait bilgileri toplamaktayız.

Veri toplama yöntemi Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız.

 

Veri Kategorisi Özlük Verileri
Açıklama İş ilişkisinin sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesi için Şirket ile çalışma ilişkisi içerisinde olan kişilerden alınması gerekli bilgilerdir.
Kimden toplanır? Özlük verilerini; çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, müşterilerimizden ve hissedarlarımızdan toplamaktayız.
İçerik Pozisyon/unvan bilgisi, diploma ve sertifikalar, çalışma geçmişi ve detayları, özgeçmiş, eğitim durumu, SGK işe giriş bildirgesi, SGK işten ayrılış bildirgesi, kan grubu, işe giriş sağlık raporu, adli sicil kaydı, engelli raporu, eski hükümlü raporu, idari ve yıllık izin bilgileri, diğer sağlık raporları, fotoğraf, sigorta verileri, askerlik durum bilgisi gibi verilerdir.
Verinin toplanma amacı Özlük verileri;

–          Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

–          Çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,

–          Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,

–          Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi,

–          Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

–          Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,

–          Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

–          Iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,

–          İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

–          İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,

–          İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,

–          Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

–          Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

–          Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,

–          Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

–          Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

–          Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,

–          Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,

–          Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,

–          Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

–          Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

–          Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          Talep/şikayetlerin takibi,

–          Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,

–          Tedarik zinciri yönetim süreçlerinin yürütülmesi,

–          Ücret politikasının yürütülmesi,

–          Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,

–          Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,

–          Yetenek/kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

–          Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

Amacıyla toplanmaktadır.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni İlgili kişilerin özlük verilerini kendileri ile yaptığımız hizmet sözleşmesi, çalışma ve sosyal güvenlik, vergi vb. tabi olduğumuz mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında ve meşru menfaatlerimiz gereği veya başvurulan pozisyona yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek amacıyla toplamaktayız.
Veri toplama yöntemi Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız.

 

Veri Kategorisi Risk Yönetimi Verileri
Açıklama İş ilişkisinin sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesi için gerekli bilgilerdir.
Kimden toplanır? Risk yönetimi verileri; çalışanlardan, çalışan adaylarından, müşteri ve potansiyel müşterilerden, hissedarlardan toplanmaktadır.
İçerik Risk yönetimi verileri ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgilerden oluşmaktadır.
Verinin toplanma amacı Risk yönetimi verileri;

–          Bilgi güvenliği süreçlerinin yönetilmesi,

–          Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

–          Fiziksel mekan güvenliğinin temini,

–          Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,

–          Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

–          İç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

–          İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,

–          Organizasyon ve etkinlik yönetimi,

–          Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,

–          Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

–          Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,

–          Yetenek/kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi

Amacıyla toplanır.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.

 

Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de risk yönetimi verilerini toplamaktayız.

Veri toplama yöntemi Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız.

 

Veri Kategorisi Finans Verisi
Açıklama Şirket faaliyetlerimiz kapsamında toplanan finansal verilerdir.
Kimden toplanır? Bu verileri; çalışanlarımızdan, müşterilerimizden, hissedarlarımızdan toplamaktayız.
İçerik Finans verisi, bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgileri, maaş bilgilerini içermektedir.
Verinin toplanma amacı Finans verileri;

–          Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

–          Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

–          Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yönetilmesi,

–          Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

–          Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

–          İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,

–          İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

–          İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,

–          Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

–          Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

–          Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,

–          Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

–          Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,

–          Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,

–          Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

–          Ücret politikasının yürütülmesi,

–          Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,

–          Yatırım süreçlerinin yürütülmesi,

–          Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

–          Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Amacıyla toplanır.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.
Veri toplama yöntemi Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız.

 

Veri Kategorisi Lokasyon Verileri
Açıklama Lokasyon verileri, kişilerin lokasyon verilerini toplamaktadır.
Kimden toplanır? Bu verileri; müşterilerimizden ve potansiyel müşterilerimizden toplamaktayız.
İçerik Lokasyon verisi, kişinin bulunduğu yerin konum bilgilerin, araç takip sistemlerini kapsamaktadır.
Verinin toplanma amacı Lokasyon verileri;

–          İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

–          İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,

–          İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,

–          Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

–          Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

–          Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,

–          Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

–          Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

–          Organizasyon ve etkinlik yönetimi,

–          Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,

–          Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,

–          Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          Talep/şikayetlerin takibi,

–          Ücret politikasının yürütülmesi,

–          Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,

Amaçlarıyla toplanır.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.

 

Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de lokasyon verilerini toplamaktayız.

Veri toplama yöntemi Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız.

 

Veri Kategorisi Görsel İşitsel Kayıtlar Verisi
Açıklama Şirket faaliyetlerimiz kapsamında toplanan görsel işitsel kayıtlar verilerdir.
Kimden toplanır? Bu verileri; çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, müşterilerimizden, hissedarlarımızdan toplamaktayız.
İçerik Görsel işitsel kayıtlar, fotoğraflardan, videolardan, ses kayıtlarından oluşmaktadır.
Verinin toplanma amacı Görsel işitsel kayıtlar verileri;

–          Çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,

–          Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,

–          Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

–          İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,

–          Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,

–          Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          Talep/şikayetlerin takibi,

–          Yetenek/kariyer gelişimi faaliyetlerinin takip edilmesi,

–          Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

Amacıyla toplanır.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.
Veri toplama yöntemi Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız.

 

Veri Kategorisi Hukuki İşlem Verisi
Açıklama Şirket faaliyetlerimiz kapsamında toplanan hukuki işlemler dolayısıyla toplanan kişisel verilerdir.
Kimden toplanır? Bu verileri; çalışanlarımızdan, müşterilerimizden, hissedarlarımızdan toplamaktayız.
İçerik Hukuki işlem verisi, adli makamlarla yazışmalardaki bilgileri, dava dosyasındaki bilgilerden oluşmaktadır.
Verinin toplanma amacı Hukuki işlem verileri;

–          Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

–          Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

–          Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

–          İç denetim/soruşturma /istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,

–          İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

–          Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

–          Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

–          Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

–          Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

Amacıyla toplanır.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.
Veri toplama yöntemi Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız.

 

Veri Kategorisi Pazarlama Verisi
Açıklama Şirket faaliyetlerimiz kapsamında toplanan pazarlama işlemleri için toplanan kişisel verilerdir.
Kimden toplanır? Bu verileri; müşterilerimizden toplamaktayız.
İçerik Pazarlama verisi, alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edile verilerden oluşmaktadır.
Verinin toplanma amacı Pazarlama  verileri;

–          Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,

–          Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

–          Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

–          Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,

–          Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,

–          Talep/şikayetlerin takibi,

Amacıyla toplanır.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.
Veri toplama yöntemi Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız.

 

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

3.1. Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?

 

Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle kimlik bilgisi, iletişim bilgisi ve yukarıda sayılan diğer birçok kişisel veri; mevzuatta açıkça yetkili kılınmış yerler ile periyodik olarak veya yetkili kılınmış mercilerin talepleri halinde kendileri ile paylaşılır.

 

Ayrıca, bir mahkeme kararı ve kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir merciin talebi üzerine, yetkili kişi veya kurum ile paylaşılır.

 

Bunun dışında, kişisel verileriniz,  İş Ortakları ve Tedarikçiler (Mali Müşavirler, Lojistik Şirketleri vb.) resmi kurumlar ile hizmetin ifası ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla sınırlı olarak paylaşılır.

 

3.2. Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

 

Kişisel verileriniz yalnızca;

●      Açık rızanızın bulunduğu,

●      KVKK’da öngörülen hallerin mevcut olduğu ve veri aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunduğu ve

●      KVKK’da öngörülen hallerin mevcut olduğu ve aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunmamasına rağmen yeterli korumanın ilgili ülke tarafından taahhüt edilmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) da izninin bulunduğu

hallerden birinin varlığında yurt dışına aktarılabilir.

 

Örneğin, hizmetin yurt dışındaki bir firma aracılığıyla sağlanması halinde sözleşmenin ifa edilebilmesi için ve söz konusu hizmetin yerine getirilebilmesi için bilgilerin yurt dışına aktarılması gerekmektedir. Bu sebeple, söz konusu aktarıma rıza gösterilmediği takdirde ilk cümlede anılan hizmetin konusunu oluşturduğu sözleşmenin ifası imkansız hale gelecektir.

 

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ SAKLAMA SÜRELERİ

 

4.1. Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?

 

Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki şekildedir:

●      Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilmek suretiyle, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmektedir.

●      Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca verileriniz saklanır. Bu ilişki sona erdikten sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra veriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

●      Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.

●      Saklanma süresine ilişkin mevzuatta bir süre öngörülmeyen ve işleme amacı olmayan verileriniz silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise derhal veya en geç 6 ay içerisinde silinir.

 

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZ ÜZERİNDEKİ HAKLARINIZ

 

5.1. Kişisel Verileriniz İle İlgili Olarak Kullanabileceğiniz Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin;

●      Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

●      Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

●      Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

●      Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

●      Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

●      KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

●      Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

●      İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme ve

●      Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

6. HAKLARLA İLGİLİ BAŞVURU YÖNTEMİ VE BAŞVURULARIN CEVAPLANMASI

 

6.1. Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

KVKK’nın 11. ve 13. maddeleri uyarınca; veri sorumlusu sıfatı taşıyan Şirket’e, KVKK ile ilgili talep ve bildirimlerinizi yazılı olarak ilgili kişi başvuru formunun (başvuru formu bağlantı linki aşağıdadır) doldurulması suretiyle veya KVK Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle:

 • Islak imzalı ve yazılı bir dilekçeyi veya HİVE KVKK Başvuru Formu’nu kimlik fotokopisi ile destek@rubystars.com.tr adresine göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Şirket’e bizzat başvurarak, ıslak imzalı yazılı bir dilekçe veya HİVE KVKK Başvuru Formu aracılığıyla Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sk. No: 21 A/7 Sarıyer/İstanbul adresine göndererek,

●      Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak (aksacliotomotiv@hs01.kep.tr) kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,

●      İlgili Kişi tarafından Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden destek@rubystars.com.tr adresimize göndererek

iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

 

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

6.2. Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

 

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere KVK Başvuru Formu’nda seçilen usullerinden biri ile gönderilir.

 

7. GEÇERLİLİK

Şirket, işbu Aydınlatma Metni’nin içeriğinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Değiştirilen bilgilendirme metni Şirket’in konuya ilişkin politika ve prosedürleri çerçevesinde duyurulur. İşbu aydınlatma metni, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamında yorumlanır.

 

                                                          Rubystars Tekstil Ürünleri Gıda Tur. Taş. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.