Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Bu Sözleşme, ALICI (Tüketici)’nın, SATICI’ya ait https://rubystars.com.tr/ elektronik ticaret internet sitesine (“İNTERNET SİTESİ”) sipariş vererek satın almak istediği aşağıda belirtilen ürün/hizmetlerin (“Ürün/Ürünler”) ALICI’ya satışı-teslimi ve diğer hususlara ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. ALICI bu Sözleşme’yi İNTERNET SİTESİ’nde onayladıktan sonra, sipariş verdiği Ürün(ler)’in bedeli ve masrafları seçtiği ödeme yöntemi ile tahsil olunur.

Madde1: TARAFLAR

SATICI :
Unvanı : Rubystars Tekstil Ürünleri Gıda Tur. Taş. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mersis : 0735 1566 0520 0001
Adres : Adalet Mah. Manas Blv. Folkart Towers No:39/3408 Bayraklı/İZMİR
Telefon : 0 (543) 505 20 35
Fax :
E-Posta : destek@rubystars.com.tr
Banka Hesabı : Denizbank / 83 0013 4000 0174 8780 0000 01
ALICI (TÜKETİCİ) :
Adı,Soyadı / Ünvanı :
Adres : /
Telefon :
E-Posta :

Madde 2 : SÖZLEŞMENİN KONUSU, ÜRÜN, FİYAT VE TESLİMAT

Ürünlerin (malların/hizmetlerin) Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli/ Rengi, Brim Fiyat(lar)ı ve Satış Bedeli ile Ödeme (tahsilat) Bilgileri ve ALICI’nın bildirdiği teslim yeri dahil Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir. Teslimatı yapacak kargo firmasının ALICI’nın bulunduğu yerde şubesi olmadığı takdirde ALICI’nın SATICI tarafından bildirilecek bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir (Bu hususta ALICI’ya gerekli bilgilendirme, e-posta/mail, SMS veya telefonla yapılacaktır). Teslimat ile ilgili diğer konular Sözleşme’nin aşağıdaki 4. maddesinde belirtilmiştir.

Ürün Kodu Ürün Adı Adet B. Fiyat İndirim Havele İndirimi T. Fiyat

Ödeme (Tahsilat) Bilgileri:

Ödeme Şekli-Aracı :

{{odeme_taksit}}

Toplam Tutar :

TESLİMAT BİLGİLERİ
Adı,Soyadı/ Unvanı :
Adres :   /
Telefon :
E-Posta :FATURA BİLGİLERİ
Adı,Soyadı/ Unvanı :
Adres :   /
Telefon :
E-Posta :

MADDE 3 – MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

3.1. Sözleşme ALICI tarafından onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, ALICI’nın SATICI’dan satın almış olduğu mal/hizmet’in ALICI’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal/hizmet, ALICI’nın sipariş formunda ve işbu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adreste bulunan kişi/kişilere teslim edilecektir.

3.2. Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

3.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde teslim edilmesinden sorumludur.

3.4. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

MADDE 4- TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

4.1. Teslimat masrafları ALICI’ya aittir. SATICI, internet sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI’ya aittir. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. SATICI, mal/hizmetin siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.2. https://rubystars.com.tr/ sitesinden sipariş verilen ürünler, siparişte belirtilen teslimat adresine teslim edilecektir. Sipariş verilen ürünün kargo şubesinden teslim alınması seçeneği sunulmamakla beraber, belirtilen isimden başka bir kişiye ürünün teslimi halinde SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

4.3. Sipariş verilen ürünler tedarik sürelerine göre farklı zamanlarda kargoya verilebilir. Tedarik sürecini takip eden en kısa sürede ürünler anlaşmalı olunan kargo firması aracılığıyla ALICI tarafından belirtilen adrese kargo ile gönderilir. Tedarik süreçlerinde oluşabilecek gecikmeler sebebiyle teslimat sürelerinde farklılıklar meydana gelebilir.

4.4. Siparişin kargo şirketine teslim edilmesini takiben, SATICI, ALICI’nın kayıtlı e-posta adresine bir bilgilendirme mesajı iletecektir.

4.5. ALICI, teslimat süresinde yaşanabilecek gecikmeleri en aza indirmek için adres bilgilerini siteye doğru ve eksiksiz sağlamakla yükümlüdür. Adres bildirimi kaynaklı gecikmelerden SATICI sorumlu değildir.

MADDE 5 – ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

5.1. ALICI, internet sitesinde yer alan Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin olarak SATICI tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI, işbu Sözleşme’yi ve ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce SATICI tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

5.2. ALICI, Sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan Mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. ALICI süresi içinde ürünü iade etmeye karar verdiği takdirde gerçek kişi ise faturayı iade etmeli, tüzel kişi ise iade faturası düzenlemelidir.

5.3. Mal/hizmetin tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (Üç) gün içinde SATICI’ya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri ALICI’ya aittir.

5.4. ALICI, ödeme şekli olarak kredi kartı tercih ettiği takdirde, kredi kartı bilgileri kendisinden istendiğinde, bilgilerini vereceği kredi kartının kendisine ait olduğunu ve kullanmaya tam yetkili durumda olduğunu ve kredi kartının ödeme için yeterli limite sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5. ALICI, sipariş ettikleri ürünleri satın almak için sağladıkları bütün bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler. SATICI, bu bilgilerin doğrulanması için kimlik kontrolü yapma hakkını saklı tutar.

5.6. ALICI’nın işbu Sözleşme’de belirtilen yükümlülük ya da maddelere uymamaları durumunda, https://rubystars.com.tr/ internet sitesinden hizmet almaları engellenebilir ya da üyelikleri iptal edilebilir.

MADDE 6 – GENEL HÜKÜMLER

6.1. SATICI alacağı mal/hizmet karşılığında kredi kartı veya havale yoluyla ödeme yapma hakkına sahiptir.

6.2. ALICI’nın internet sitesinden sipariş vermesi, siparişi işbu Sözleşme hükümlerini kabul ederek verdiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme hükümleri ALICI’nın incelemesi için öncelikle kendisinin incelemesine sunulur ve ALICI bunu incelemekle yükümlüdür.

6.3. ALICI’nın verdiği sipariş, kendisi tarafından sipariş onayı verilene kadar ya da, ilgili durumda, sipariş iptal edilene kadar geçerliliğini korur.

6.4. Sipariş ALICI tarafından onaylanıp, SATICI tarafından kabul edilene kadar SATICI’nın sepette bulunan ürünleri sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır. Siparişin kabul edildiğinin açıkça belirtilmediği ya da sipariş onayı niteliği taşımayan herhangi bir iletişim (e-posta, telefon, faks, sözlü vb.) siparişin onaylandığı anlamına gelmez ve sadece bilgilendirme niteliği taşır. Bu bilgilendirmede sipariş numarası ya da detaylarına dair içerik bulunabilir. Herhangi bir siparişin, herhangi bir sebeple (ör. stokta bulunmama) SATICI tarafından kabul edilmeme hakkı haiz olup; benzeri durumlarda alternatif bir ürün sunulması söz konusu olabilir, bu durumda ise ALICI tarafından siparişin yeniden oluşturulması gerekebilir.

6.5. ALICI’nın siparişi SATICI tarafından kabul edildiğinde, taraflar arasında Satış Sözleşmesi akdedilmiş olur ve SATICI’nın ürünlerin ALICI’ya yasal olarak sağlama yükümlülüğü bu noktadan itibaren başlar. Sipariş kabulü ancak ALICI’ya e-posta ile ulaştırılacak “Sipariş Onayı” bildirisinin SATICI tarafından gönderildiği ve açıkça siparişin SATICI tarafından kabul edildiğine dair bildirimin yapılması ile başlar.

6.6. ALICI’nın sipariş vermesi ile birlikte ödemeyi önden yapma zorunluluğu etkilenmeksizin SATICI tarafından ilgili siparişin faturası siparişin ALICI tarafından teslim alınmasından sonra herhangi bir zamanda gönderilebilir. Siparişin SATICI tarafından kabul edildiği ana kadar, siparişin SATICI tarafından işleme alınmama hakkı saklı olduğu gibi, ALICI’nın da vermiş olduğu siparişi iptal etme hakkı saklı bulunur. Siparişin SATICI tarafından kabulünden önce ALICI ya da SATICI’nın siparişi iptal etmesi durumunda, SATICI tarafından alınan ödeme ALICI’nın kredi kartına ya da ödeme yaptığı yöntemle kendisine geri iade edilir.

6.7. ALICI siparişi verdikten sonra verdiği siparişte bir yanlışlık olduğunu fark etmesi halinde, hemen info@rubystars.com.tr e-posta adresine bilgi vermekle yükümlüdür. SATICI, elinde olan şartlar dahilinde ALICI tarafından siparişte belirtilecek olan güncellemeyi yapmaya çalışacak olup, gerekli değişikliğin yapılacağının garantisini vermemektedir.

6.8. SATICI tarafından internet sitesinde gösterilen fiyatın her zaman doğru fiyat olması için büyük çaba sarf edilecek olup, gösterilen fiyatın onayı ancak siparişin SATICI tarafından kabulünün bir parçası olarak gerçekleşir. Fiyatta herhangi bir değişiklik olduğunda ise, SATICI güncel fiyatı ALICI’ya hemen bildirecek olup, siparişe SATICI’nın belirttiği yeni fiyat üzerinden devam etmek isteyip istemediğinin teyidi ALICI’dan alınır. ALICI’nın, kendisine bildirilen yeni fiyat üzerinden devam etmek istememesi halinde ise sipariş iptal edilir ve alınan ödeme ALICI’ya iade edilir.

6.9. Sözleşme sadece sipariş onayı alınarak SATICI tarafından teyit edilen ürünler ile ilgilidir. Sipariş onayına dahil olmayan herhangi bir ürünü SATICI’nın ALICI’ya sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır.

6.10. ALICI, SATICI’ya, vekiline ya da siteye girilen bilgilerde doğru, eksiksiz ve güncel bilgi sağlamakla yükümlüdür. Bilgi değişikliklerinin ALICI tarafından, SATICI’ya hemen bildirilmesi zorunludur.

6.11. SATICI, almış olduğu tüm siparişleri paketlenme ve kargoya teslim edilmeden önce kalite kontrolünden geçirmektedir. Ancak ALICI, üründen kaynaklanan gizli herhangi bir kusur veya bozukluk olması durumunda ürün iadelerini, kusurlu ürünün teslim tarihinden itibaren otuz (30) gün içerisinde yapabilecektir.

6.12. ALICI, ürünün kendisine teslim edildiği sırada, ürünü kontrol ettikten sonra imzalamak suretiyle teslim alacaktır. Eğer kargo vasıtasıyla teslim edilen üründe bir karışıklık ya da eksiklik olması durumunda, ALICI ürünü teslim almadan kargo görevlisine tutanak tutturarak iade edebilecektir.

6.13. SATICI, https://rubystars.com.tr/ yayınlanan fiyatları, görselleri, özellikleri ve diğer bütün bilgileri önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

Madde 7: CAYMA HAKKI

7.1. ALICI Ürün’ü teslim aldığı tarihten itibaren ondört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin bu Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir.

7.2. Cayma hakkı kullanımı mümkün olan hallerde, ALICI, cayma süresi içinde malı, işleyişine, özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği sorumludur.

7.3. Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte Ürün’ün kullanım talimatlarına, özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa ALICI cayma hakkını kaybedebilir; SATICI tarafından kabul edildiği hallerde, iade edilecek Ürün bedelinden değişiklik / bozulma kadar indirim yapılır.

7.4. Cayma hakkı bulunan hallerde ALICI’nın cayma hakkını kullandığına dair açık bir bildirimi yasal 14 günlük süre içinde SATICI’ya yöneltmiş (yukarıda belirtilen iletişim adreslerine yazılı iletmiş) olması yeterlidir.

7.5. Söz konusu hakkın süresi içerisinde kullanılması durumunda, Ürün’ün azami on (10) gün içerisinde, giderleri ALICI’ya ait olmak üzere SATICI’nın adresine gönderilmesi zorunludur.

7.6. İNTERNET SİTESİ’nde ürün iadeleri için anlaşmalı kargo firması belirtilmiş ise, ALICI Ürün’ü bulunduğu İlçe dahilindeki veya haricindeki bir şubesinden gönderebilir, bu takdirde ALICI’dan masraf alınmaz. Bu iade işleminde Ürün’ün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Ürünlerin etiketleri ve de bilgilendirme yapışkanları çıkarılmamış olmalıdır. Ürün, teslim alındığı zaman ki hali ile orijinal ambalajında gönderime hazır olmalıdır. Ürünlerin, bütün aksesuarları ve ambalaj malzemeleri de dâhil olmak üzere eksiksiz bir şekilde, hiç bir açıdan zarar görmemiş, kullanılmamış ve de yeniden satılabilecek durumda olmaları gerekmektedir. Ürünün kendi orijinal ambalajında ve paketlerinin üzerinde, koli bandı, kargo fişi veya herhangi bir yazı yazarak deforme olmamalıdır. Belirtilen koşulları sağlamayan iade gönderilecek kargolar kabul edilmeyecektir.

Yukarıda belirtilen işlemleri tamamladıktan sonra ürününüzün iadesi/değişimini ÜCRETSİZ KARGO avantajı ile info@rubystars.com.tr mail adersine mail atarak veya 0 552 88 212 88 nolu numaradan iletişime geçerek size verilecek olan kargo kodu ile gönderebilirsiniz.

7.7. Yukarıdaki belirtilen gereklerin ALICI tarafından yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, Ürün bedeli ve varsa Ürün’ün ALICI’ya teslim masrafları ALICI’ya, Ürün’ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilir.

7.8. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

7.9. Yukarıdaki belirtilen gereklerin ALICI tarafından yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, Ürün bedeli ve varsa Ürün’ün ALICI’ya teslim masrafları ALICI’ya, Ürün’ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde  iade edilir.

MADDE 8 – CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Aşağıda belirtilen hallerde cayma hakkı kullanılamayacaktır:

  1. a)Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
  2. b)Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
  3. c)Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

  1. d)Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
  2. e)Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
  3. f)Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  4. g)Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

  1. h)Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

MADDE 9- TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

Madde 10- YETKİLİ MAHKEME 

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı’nın veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 11- BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır. ALICI, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda SATICI’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 12 -SON HÜKÜMLER

12.1. İş bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, işlem tarihinde, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

12.2. ALICI tarafından https://rubystars.com.tr/ sitesinde yayınlanan hiç bir metin, açıklama, görsel veya resim, https://rubystars.com.tr/ izni olmadan kullanılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz ya da tekrar üretilemez.

12.3.  https://rubystars.com.tr/ sitesini kullanan ya da gezenler bu şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş olurlar.

12.4. Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.