KVKK Başvuru Formu

Rubystars Tekstil Ürünleri Gıda Tur. Taş. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.

KVK BAŞVURU FORMU

 

 

1.         Genel Açıklamalar

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

 

Bu form, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca Şirket’e başvuruda bulunarak bilgi alma hakkınızı kullanımınızda kolaylık sağlamak açısından hazırlanmıştır. Kişisel verilerinizin işlenme sürecine ve bu formla yapacağınız başvurunuzdan sonraki sürece ilişkin ayrıntılı bilgi için lütfen web sitemizde yayınlanan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı inceleyiniz.

 

2.         Başvuru Usulü

 

KVKK’nın 11. ve 13. maddeleri uyarınca; veri sorumlusu sıfatı taşıyan Şirketimiz’e, KVKK’nın uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi yazılı olarak işbu formun doldurulması suretiyle veya KVK Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle:

 

·         İşbu ilgili kişi başvuru formunun imzalı bir kopyasını Akçeşme mah. A.Menderes bulv. No:169/A Merkezefendi-Denizli  adresine şahsen başvurarak,

·         İşbu ilgili kişi başvuru formunun imzalı bir kopyasını Akçeşme mah. A.Menderes bulv. No:169/A Merkezefendi-Denizli adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla,

·         İşbu ilgili kişi başvuru formunun imzalı bir kopyasını destek@rubystars.com.tr  e-posta adresine elektronik imzalı olarak

iletebilirsiniz.

 

3.         Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri:

 

Bu form ile talep edilen bilgiler, kimliğinizin doğru bir şekilde tespiti, talebiniz ile ilgili detaylı araştırma yapılabilmesi ve başvurunuzun sonucunun tarafınıza iletilmesi için gereklidir (“Amaç”) ve bu amaçla işlenebilir. Bu nedenle lütfen bilgilerinizi doğru ve eksiksiz olarak iletiniz. Talep edilen kişisel verileriniz, amacın gerçekleştirmesi dışında herhangi bir şekilde kullanılmayacaktır.

 

Adı                              :

 

Soyadı                         :

 

TC Kimlik Numarası   :

 

Telefon Numarası      :

 

E-posta                       :

(Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

 

Adres:

 

 

 

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre, talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız, KVKK’nın ilgili 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

4.         Başvurunun İçeriği

 

Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz.

 

☐ Müşteri

☐ Ziyaretçi

☐ Hissedar

☐ İş ortağı

☐ Diğer: ………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

☐ Çalışan

☐ Eski Çalışan

Çalışma tarihleri: ……………………………………………….

☐ İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

Tarih: ……………………………………………………………….

☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanı

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz

Departman Adı  : ……………………………….

İlgili Kişi           : ……………………………….

Konu                : …..…………………………………….………………………………………………………………..

 

 

Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

 

…………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

5.         Başvuru Sahibinin Talebinin Sonuçlandırılması

 

Niteliğine göre talebiniz, KVKK uyarınca bizlere ulaştığı tarihten itibaren, en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde cevaplandırılacaktır. Cevaplarımız ve değerlendirmelerimiz, iş bu başvuru formundaki seçiminize göre KVKK’nın 13. maddesi uyarınca yazılı veya elektronik ortam vasıtasıyla tarafınıza iletilecektir. Başvuru sonucunun posta, elektronik posta veya faks yöntemlerinden biriyle iletilmesine ilişkin bir tercihiniz varsa, lütfen aşağıda belirtiniz.

 

€      Adresime gönderilmesini istiyorum.

€      E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

€      Elden teslim almak istiyorum.

 

6.         Ekler

 

·                Varsa talebinizi destekleyici belgelerin forma eklenmesi gerekmektedir.

·                Bireysel olarak başvurmanız halinde, kimliğinizi tevsik edici belgelerin (nüfus cüzdan, ehliyet, pasaport vb.) bir suretini/fotokopisini formun ekine ekleyiniz.

·                Başvurunun vekil aracılığıyla yapılması durumunda, özel yetkiyi içeren vekâletname suretinin formun ekinde şirketimize iletilmesi zorunludur.

 

7.         İlgili Kişi Beyanı

 

KVKK uyarınca yapmış olduğum bilgi edinme başvurusunun, yukarıda belirttiğim talep/talepler çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica eder, işbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.  Form kapsamında iletmekte olduğum taleplerime ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketinizin herhangi bir sorumluluğu olmayacağını bildiririm.

 

8.         İlgili Kişinin Kurul’a Şikayette Bulunma Hakkı

 

KVKK’nın 14. maddesi uyarınca, başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde ilgili kişi, Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde KVK Kurulu’na şikayette bulunabilir.

 

Şirketimize başvuru gerçekleştirilmeden KVK Kurulu’na şikayet söz konusu olamayacaktır.

Başvurunuz ücretsiz olarak sonuçlandırılacak ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

 

            Rubystars Tekstil Ürünleri Gıda Tur. Taş. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

 

Başvuranın (İlgili Kişi/Vekili)

Adı-Soyadı                  :

Başvuru Tarihi           :

 

İmza                           :